Изисквания към стоманените въжета, вериги, куки и захватни приспособления (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
  1. Стоманените въжета трябва да бъдат добре усукани, без възли и дефекти.
  2. Стоманените въжета и вериги трябва да бъдат снабдени от производителя с документ, в който се посочва типът, конструкцията, разкъсващата сила, предназначението и дата на изпитването.
  3. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

    Влезте в системата или вижте как да се абонирате.