Инструкция за безопасна работа по стълбове

1. До работа по стълбове (на въздушни и съобщителни линии и мрежи) се допускат работници, които имат необходимата правоспособност, преминали са съответно обучение и инструктаж за безопасна работа и притежават не по-ниска от трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно изискванията на Правилника по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001).
2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.