Инструкция за безопасна работа със сонетка (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
  1. Сонетката трябва да се монтира по предварително разработена монтажна схема и под ръководството на ИТР – персонал към сонетката.
  2. До работа на сонетките за набиване на шпунт или пилоти се допускат само предварително обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници.
  3. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

    Влезте в системата или вижте как да се абонирате.