Инструкция за безопасна работа със сонетка

    1. Сонетката трябва да се монтира по предварително разработена монтажна схема и под ръководството на ИТР – персонал към сонетката.
    2. До работа на сонетките за набиване на шпунт или пилоти се допускат само предварително обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници.