Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на МПС

1. Постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения.

2. Стените на помещението или преградните стени в общите помещения, където са устроени постовете за гресиране и смяна на масла, да бъдат облицовани с фаянсови плочки или с друго водонепроницаемо покритие, позволяващо лесното им почистване.

3. Подът на помещението и на постовете за гресиране и смяна на масла, устроени в общи помещения, да бъде негорим, непопиващ, горивосмазочни материали и водонепроницаем.

4. Контактните излази за преносимите ръчни лампи на постовете за гресиране и смяна на масла да са с напрежение до 36 волта.