Инструкция за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите

Тази инструкция е разработена на основение чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Права, задължения и отговорности

Инженерно-техническият персонал, ръководещ строително-монтажните работи носи отговорност за правилното разтоварване на железобетонните елементи и тяхното складиране на обекта.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате