Инструкция по БТ при работа с неподвижни и подвижни скелета и люлки (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
Общи изисквания
1. /1/ Забранява се ползването за извършване на СМР на височина на инвентарни скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от предприятията им – производители, с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа им и др.
/2/ Използването на инвентарни преносими стълби при условията, разрешени от правилника, да се допуска в съответствие с изискванията на Наредбата за ползване на преносими стълби.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.