Инструкция по БТ при работа с подвижни стационарни шмиргелови апарати и шлайфмашини

Внимание! Тази инструкция не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Шмиргеловите шлифовъчни колела могат да се монтират на машините само от специално определени и добре подготвени лица.
2. Шмиргеловите и точилни колела трябва да имат залепен етикет на предприятието производител с обозначение на материала, едрината на зърната или размерите на колелото, допустимите обороти, най-голямата допустима окръжна скорост в секунда и надпис, пробвани, абразивни колела. Без тези данни да не се пускат за употреба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.