Инструкция за безопасна работа при шлосеро-монтажни дейности

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. За извършване на шлосеро-монтажни работи се допускат лица, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. Шлосеро-монтажните работи да се извършват с изправни и съответстващи на характера на работата инструменти.
3. Забранява се работа с инструментите с повредени, пукнати и негладки ръкохватки.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.