Инструкция за безопасна работа с шлайфмашини за метали
(плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Машината и електрическото й оборудване трябва да са добре заземени.
2. Входящото напрежение на източника на ток никога не бива да надвишава 10% от номиналната стойност на електрическата инсталация, за да сепредпази изолацията от преждевременно остаряване и повреждане.
3. Преди въвеждане в експлоатация на нова шлифовъчна шайба, тя трябва да бъде подложена преди това на скоростен тест на изпитвателен апарат за шлифовъчни шайби; тестовата скорост трябва да е 1,3- 1,5 пъти по-голяма от работната скорост.
4. Операторът трябва да е обучен и да е преминал инструктаж.
5. Шлифовъчният диск трябва да бъде балансиран от обучено лице. Преди фиксиране на диска, контактната повърхност трябва да бъде почистена.
6. Работната зона на плоскошлифовъчните машини се огражда с предпазни щитове.
7. Водещите шайби и патронниците на центровите кръглошлифовъчни машини се обезопасяват с предпазни кожуси.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар