Инструкция за безопасна работа със сгъвачна машина

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. До работа със сгъвачна машина се допускат само лица, преминали обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. Сгъвачните машини с ръчно подаване на листовете да имат пластинки, които да предпазват ръцете на работника от попадане под сгъвачните ножове или валци.

3. Към ножовите сгъвачни машини да бъдат предвидени устройства, предпазващи от падане на тежестта за балансиране при скъсване на ширита.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.