Инструкция за безопасност в селскостопанска аптека

В аптеката могат да работят само лица над 18-годишна възраст.
Забранява се разфасоването и приготвянето на разтвори и смеси на продукти за растителна защита в аптеката.
Продавачът в селскостопанската аптека дава на купувачите консултации относно правилния избор на продукта, дозата и начина на приложение, карантинните срокове и минималните срокове за безопасна работа, забраната за приложение за някои култури, за безопасна работа и опазване на животните, растенията и околната среда.
Не се разрешава продажбата на продукти за растителна защита на лица във видимо нетрезво състояние.