Инструкция за използване на сапани от стоманени въжета

Всички сапани трябва да бъдат снабдени с идентификационна табела, където са записани данните на сапана за идентификация (граница на работно натоварване, брой на рамена, дължина, сериен номер, дата).

1. Мястото, което лесно може да се повреди е частта, която свързва въжето с куките, халките или веригите. Това място може да бъде защитено от кауша.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате