Инструкция за безопасна работа на сапанджии и сигналисти

Внимание! Тази инструкция е "демоде" и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

    1. За връзване, закачване и преместване на товари се назначават лица, навършили 18 години, обучени по специална програма и получили удостоверение за правоспособност за изпъл­нение на този вид работа.
    2. Забранява се допускане до работа за завързване, закачване и преместване на товари с кран на лица, които нямат удостоверение за правоспособност.
    3. Сапанджиите се подлагат на контролен изпит ежегодно.
    4. Когато зоната, обслужвана от крана, не се вижда изцяло от кабината на краниста, се назначава сигналист от по-опитните сапанджии.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.