Инструкция за безопасна работа с електрическо ренде

el-rende

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази рендосваща машина е предназначенa за рендосване на дърво, дървени продукти и пластмаса. Инструментът е предназначен за използване като ръчен инструмент.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате