Инструкция за безопасна работа при обслужване, ремонт и експлоатация на разпределителни уредби ниско напрежение

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. До работа в разпределителни уредби се допускат само лица от специализирания електротехнически персонал, преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа и притежаващи не по-ниска от трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (ПБТЕЕУС) Д-01-008 (отменен), действащ ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.