Инструкция за безопасна работа при ръчно товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Ръчното товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други подобни се извършва от лица, които са навършили 18 години и са преминали медицински преглед.
2. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.
3. Товаро-разтоварните работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.