Инструкция за безопасно използване на ръчни колички 2

I. Условия за използване на работното оборудване.
Количките се поддържат в изправно състояние. Не се допуска използването на неизправни колички.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.