Инструкция за безопасна работа с  пясъкоструйна и дробометна машина

При извършване наработи, свързани с почистване чрез пясъкоструйна и дробометна машина е необходимо стриктно да се спазват правилата за работа с тях.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.При извършване наработи, свързани с почистване с използване на пясъкоструйна и дробометна машина е необходимо стриктно да се спазват правилата за работа с тях.
2.До работа с пясъкоструйна и дробометна машина се допускат само работещи, които са преминали начален и периодичен инструктаж и обучение за работа с пясъкоструйна и дробометна машина.
3.Преди започване на работа:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.