Инструкция за безопасна работа с ръчен пневматичен пясъкоструен пистолет

Основни положения

Пясъкоструен пистолет е машина предназначена за професионална заравняване, матиране, почистване и заглажване на различни повърхности и материали. Той е подходящ за работа при открити и закрити терени, ъгли и малки помещения.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Преди първоначалното въвеждане в експлоатация се запознайте с функциите на пневматичния пясъкоструен пистолет и се информирайте как да боравите правилно с пясъкоструйни пневматични пистолети.
Преди въвеждане в експлоатация проверете уредаза евентуални повреди. При признаци на неизправност уредът не бива да се използва в никакъв случай.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.