Инструкция за безопасна работа с пневматичен пясъкоструен пистолет

Пясъкоструен апарат
Пясъкоструен пистолет

Условия за използване на работното оборудване

Уредът е предназначен за отстраняване на ръжда и боя върху метални повърхности. Всяка друга употреба или изменение на уреда се считат за неправилни и крият значителни опасности от злополука.
Пневматичният пясъкоструен пистолет може да се използва само с пречистен и обезмаслен въздух под налягане без кондензат, и не бива да превишава максималното работно налягане на уреда.
До работа с уреда се допускат само лица, които са обучени и преминали инструктаж.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате