Инструкция за безопасно транспортиране, съхранение и експлоатация на газ пропан-бутан

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

Забранено е ползването, преместването, превозването, съхранението и експлоатацията на бутилки със сгъстени и втечнени газове за извършване на газопламъчни работи по метали, които по устройство и съоръжаване не отговарят на Наредба № 28 за УБЕСП (устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане)- отменена, действащи Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане; , както и на такива, на които не е извършена проверка, преглед и изпитания, съгласно същата наредба! Да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите Д-08-002/78 г.
I. Транспортиране, преместване (превозване) на бутилки със сгъстен газ:
1. Пълните със запалителни газове бутилки да се транспортират и съхраняват със завити предпазни капачки и със запушени посредством тапи с резби или с глух фланец странични щуцери на вентилите им.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.