Инструкция за безопасна работа с продълбочител

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Инструкция за безопасна работа с продълбочител

I. Условия за използване на работното оборудване.

Операторът трябва да премине квалификационно обучение за използването, поддръжката и изискванията за безопасност и да е запознато с опасностите при употреба.
Извършете инструктаж на другите ползватели по всички инструкции за безопасност.
Трябва да се спазват също съответните предписания за избягване на рисковете от злополука както и особените общопризнати правила - за техническа безопасност, правилата на трудовата медицина и правилата за движение по пътищата.
Преди започване на работа е необходимо запознаването с всички уреди и контролни елементи, както и с техните функции. По време на работа е твърде късно за това!
Преди всяко пускане в експлоатация на трактора и машината трябва да се инспектират техническата безопасност и транспортната им безопасност.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Монтаж и демонтаж на кардана да се извършва само при изключен ВОМ, загасен двигател и изваден контактен ключ!
Да се внимава винаги за правилния монтаж и обезопасяване на кардана!
Да се обезопасят предпазителите на кардана против завъртане заедно с него чрез закачване на веригите им!
При възникнали повреди да не се предприемат мерки за ремонт от неоторизирани лица.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

» Ръководства с добри практики.

» Презентационни и обучителни материали.

» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

» Процедурите и образците са специално разработени от нас!

» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.