Инструкция за безопасна работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособления към нея

Специфични изисквания

1.Преди започване на работа с техниката за прибиране на реколтата и приспособленията към нея се проверява за:
-знаци отбелязващи опасностите.
-изправността на площадките за стъпване и парапетите;
-наличието и изправността на системите за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда;
-надеждността на заключващите устройства за фиксиране на приспособленията към комбайните;
-наличието на опорни елементи, които при разединяване от зърнокомбайна (трактора), да осигурят както устойчивостта, така и запазване положението на присъединителните точки на приспособленията за удобно следващо присъединяване.