Инструкция за безопасна работа с хидравлична преса с манометър

Хидравлична преса с манометър
Хидравлична преса с манометър

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Преди употреба, обезвъздушете системата: завъртете освобождаващият клапан по посока обратна на чосовниковата стрелка. Напомпайте няколко пъти с дръжката, за да изгоните въздуха.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате