Инструкция за безопасна работа с ъглонабивна преса за алуминиеви профили

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази машина е предназначена за свързване на ъглите нс прозорци и врати от алуминиеви профили чрез поставяне на свързваща ъглова сглобка и пресоването й. Всякакво друго приложение на машината се счита за неправомерно и може да бъде опасно за здравето и живота на персонала.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате