Инструкция за безопасна работа с преносими стълби 2

1. Забранено е използването на:
- неизправни стълби;
- стълби с конструкция или изпълнение, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.
2. Преносими стълби се употребяват в тези случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно да се използват стационарни стълби, стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.