Инструкция за безопасна работа с изтеглящо опорни преносими стълби

Инструкция за безопасна работа с изтеглящо опорни преносими стълби

ПРЕДИ УПОТРЕБА

• Убедете се, че сте в състояние да употребявате стълбата. Определени медицински състояния, както и употребата на алкохол и наркотици може да направи използването на стълбите несигурно.
• При транспортиране на стълбите се убедете, че те са закрепени подходящо за да бъдат предотвратени поражения.
• Прегледайте внимателно стълбата след транспортирането й преди употреба и се убедете, че всичките и части са налице и работят нормално.
• Проверете стълбата за повреди в началото на работния ден. Убедете се, че тя е подходяща за работа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент