Правила за безопасна работа при експлоатация на леки и лекотоварни автомобили

I.Условия за използване на работното оборудване.
1. На работа се допускат само лица навършили 18 години, преминали медицински преглед и притежаващи свидетелство за управление на моторно превозно средство.
2. До управление на автомобили се допускат само водачи не употребили алкохол или други упойващи средства.