Правила за безопасна работа в електрически уредби

До работа свързана с ръководство, контрол или техническо и оперативно обслужване на електрически уредби и мрежи се допуска лица, които имат необходимото образование и стаж за заеманата длъжност, преминали са медицинско освидетелстване съгласно нормативните актове за задължителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите и притежават необходимата квалификационна група за безопасност.

При извършване на дейности свързани с ремонт и профилактика на съоръженията в електрическите уредби е необходимо следното:

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар