Инструкция за безопасна работа с ръчна система за прахово боядисване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Линк за изтегляне на инструкцията в Word формат ще намерите в края на текста.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Електростатичните ръчни системи за боядисване могат да се използват само в зони за пръскане, оборудвани с подходяща вентилация.
2. Системите за ръчно полагане на електростатично покритие могат да се използват само в неповредено състояние. Повредените устройства трябва незабавно да бъдат извадени от употреба и ремонтирани.
3. Използвайте устройство само в неговата цялост. Не деактивирайте устройствата за безопасност.
4. Ръчният пистолет за прахово боядисване може да бъде използван само от лица, които са преминали обучение за работа със системата.

Вашият коментар