Инструкция за безопасност при експлоатация на локален прахоуловител

Изготвена по материали на Ковент-клима

I. Условия за използване на работното оборудване.

Прахоуловителите могат да се монтират само в местата от първа група "Нормална пожарна опасност", съгласно “Наредба № IЗ-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
Тези съоръжения са замислени помагат за поддържане на чистотата в работилници и заводи около машини създаващи отпадъци. Засмукващата гъвкава тръба може да бъде закрепена направо на машината отделяща прах.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате