Инструкция  за безопасността на труда при обслужване на повдигателни съоръжения /прикачвачи/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За привързване, закачане и преместване на товари с помоща на кранове се назначават прикачвачи, които не трябва да бъдат на възраст по-малко от 18 години, обучени по специална програма и изпитани от квалификационна комисия.

2. Ако задълженията на прикачвачите ги изпълняват работници от други професии /с изключение на работници, които управляват кранове/ задължително трябва предварително да бъдат обучени по реда упоменат в т.1 от настоящата инструкция.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.