Инструкция за безопасна работа с мотокар високоповдигач с телескопична стрела

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с повдигач с телескопична стрела

I. Условия за използване на работното оборудване.

При използване в екстремни условия, особено в силно запрашена или причиняваща корозия среда, за подемно-транспортното средство са необходими специално оборудване и разрешение за експлоатация.
Експлоатацията във взривоопасни зони не е разрешена.
При лошо време (буря, гръмотевици) подемно-транспортното средство не трябва да се използва на открито или на застрашени места.

Използването на машината е разрешено само за квалифициран персонал, запознат с необходимите норми за безопасност.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент