Инструкция за безопасна работа с подвижна работна платформа с вертикална мачта

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

genie1

I. Условия за използване на работното оборудване.

Опасност
Неспазването на инструкциите и правилата за безопасност в настоящото ръководство ще причини смърт или сериозно нараняване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате