Инструкция за безопасна работа с подвижна работна платформа (телескопична)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Телескопична работна платформа

I. Условия за използване на работното оборудване.

Не работете, ако не сте надлежно инструктирани и не сте наясно с всички опасности, свързани с движенията на платформата с окачен товар.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате