Инструкция за безопасна работа с четириколонен подемник

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. 4-колонните подемници служат за повдигане на леки и лекотоварни автомобили с общо допустимо тегло до .... кг. Подемникът е разработен специално за ремонт, инспекция и измерване геометрията на автомобила.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате