Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти

1. Работа с пневматични инструменти се възлага на работещи обучени за работа с подобен вид инструменти.
2. Проверявайте доставката на въздух, контролирайте налягането с измерителен уред, проверявайте тръбопроводите и маркучите за износване и теч. Налягането в пневматичната уредба да не се увеличава над номиналното.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент