Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с пневматични инструменти

1. Работа с пневматични инструменти се възлага на работещи обучени за работа с подобен вид инструменти.
2. Проверявайте доставката на въздух, контролирайте налягането с измерителен уред, проверявайте тръбопроводите и маркучите за износване и теч. Налягането в пневматичната уредба да не се увеличава над номиналното.
3. Изключвайте инструмента от доставчика на въздух при смяна на аксесоари и отдалечаване от работното място.
4. Не оставяйте прикачен инструмент под налягане без надзор.
5. Не превишавайте предписаното въздушно налягане.
6. Работещите да носят подходящи лични предпазни средства и специално работно облекло за защита от прах.
7. Тръбопроводите на пневматични инструменти да не се усукват, прегъват под остър ъгъл и преплитат, когато са гъвкави.
8. Трябва да има маркуч между инструмента и компресора. Свържете въздушен филтър и омаслител между компресора и инструмента.
9. Въздухът трябва да се филтрира и след като е охладен да се разделя водното състояние чрез дренаж.
10. Маркучът трябва да се почисти от прах и водни частици чрез струя въздух преди да го свържете към инструмента.
11. Използвайте вложки и удължители за гайковерт (от хром-молибден)
12. Омасляване е необходимо на всеки 3-4 часа работа.
13. След работа с инструмента преди да се прибере е нужно да се намасли и да поработи на празни обороти за 3-4 минути.
14. Преди да свържете към маркуча, добавете 4-5 капки масло със средно ниво на вискозитет. Използването на по-плътно масло може да доведе до намалена работа на инструмента.
15. Използвайте маска за лице за да предотвратите поглъщането на прах и други вредни частици.
16. Използвайте тапи за уши за да намалите вредното влияние на шума.
17. Използвайте предпазни очила за да не попаднат в очите ви вредни частици
18. Използвайте предпазни ръкавици за по-добър захват.

Вашият коментар