Инструкция за безопасна работа с пневмо-хидравличен (въздушно-хидравличен) бутилков крик

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Въздушно-хидравличният крик е инструмент за повдигане на автомобила за осигуряване на достъп по време на ремонт и поддръжка.Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели.
Преди всяка употреба проверявайте крика за повреди или износване. Тествайте работата на ненатоварения крик, преди да го използвате за повдигане.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент