Инструкция за безопасна работа с перфоратор (къртач)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Перфораторът е подходящ за обработка на естествени и изкуствени камъни от всякакъв вид, както и на всякакъв вид зидарии и бетон.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате