Инструкция за безопасна работа с перална машина

• Преди почистване или техническо обслужване, извадете щепсела от контакта.
• Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни. Твърди, остри предмети като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.
• Винаги изваждайте щепсела от контакта и спирайте водата след употреба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате