Инструкция за безопасна работа с отоплителна халогенна печка

Изисквания за безопасност

1. Преди употреба прочетете внимателно инструкциите.
2. Преди да включите уреда в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този на вашата електрическа мрежа.
3. Този уред е предназначен за употреба в затворени помещения и не е подходящ за употреба на открито.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате