Инструкция за безопасност при отсичане на дървета

Работите по отсичането на дървета следва да се изпълняват само от обучен персонал! Опасност от нараняване!
УКАЗАНИЕ: Спазвайте местните предписания, когато искате да отсечете дърво.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате