Отрезна машина СМ 42 (циркуляр)

Инструкция за безопасна работа с отрезна машина за  рязане на строителни материали

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машината е проектирана за мокро и сухо рязане на широка гама строителни и огнеупорни материали или плочки. Машината не е проектирана за рязане на дърво или метали.
2.Преди започване на работа, запознайте се с работната обстановка в мястото на използване на машината. Работната обстановка включва: препятствия на площадката за работа и маневриране, здравина на пода, необходимост от предпазни приспособления на строителния обект, свързана с обществени пътища за преминаване, и достъп до медицинска помощ в случай на инцидент.