Инструкция за безопасна работа с оборудване за подводно заваряване и рязане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Ако оборудване за рубене и рязане не е монтирано, използвано и поддържано правилно, това може да доведе до СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ. Само обучени специалисти имат право да извършват операции по подводно рязане и заваряване. Гмуркането трябва да се извършва в съответствие с всички изисквания на професионалните водолазни организации относно дейностите по гмуркане. Спазвайте всички мерки за безопасност на сухо и под вода при всички водолазни операции.
2.Не е разрешена каквато и да е работа на повърхността над зоната, в която ще работи водолазът. Радиусът на работната зона на водолаза трябва да бъде най-малко равен на работната дълбочина при гмуркане.

Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар