Инструкция за безопасна техника за обеззаразяване на семена

1.Обеззаразяването на семена да се извършва само със специална техника.
2.Сухото обеззаразяване на семена се извършва на открито на разстояние, не по-малко от 100 m от жилищни помещения, водоизточници, складове за хранителни продукти и др., а в дъждовно време – под навес. Допуска се третирането на семена в специално предназначени помещения.
3.Абсолютно не се разрешава обеззаразяване на семена чрез ръчно прехвърляне с лопата.