Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Копирният струг е предназначен за изработка на пространствено извити детайли от дърво с различни форми и размери по дължина, като крака на маси и столове, дръжки за ръчни инструменти и др. Струговането се извършва чрез фрезов апарат, а последващато шлифоване с шлифовален апарат с лентови шкурки.
2. Забранява се използването на машината в пожаро- и взривоопасни помещения.
3. Машината е предназначена за обработка само на дърво и други материали, имащи свойствата на дървото.
4. За обслужване на машината се допускат само квалифицирани работници, имащи опит и запознати с инструкциите по техника на безопасност. Необходимо е да се използва машината само по предназначение и периодически да се проверяват изправността на предохранителните средства. Обслужващия персонал е длъжен да знае всички опасности при работа с машината и всички предвидени мерки и средства.
5. Минималното свободно разстояние около машината да бъде 2м.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар