Инструкция за безопасна работа с електрически моторен трион

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.За работа с електрическия моторен трион се допускат само лица, които имат правоспособност и са преминали обучение и инструктаж.
2.На деца и младежи под 18 години не се разрешава работа с моторния трион. От тази забрана се изключват младежите над 16 години, когато с учебна цел са под надзора на специалист.
3.Внимание! Работата с моторния трион изисква изключително внимание. Работете само когато сте в добро физическо състояние. Всички работи изпълнявайте спокойно и със съобразителност.
4.Никога не работете под влиянието на алкохол. наркотици или медикаменти.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате