Инструкция за безопасна работа с миксер

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Преди да включите миксера уверете се че волтажът на миксера съответства с този на вашата електрическа мрежа.
2. Включвайте уреда в контакта само ако скоростният бутон е изключен.