Инструкция за безопасна работа с механичен абкант

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1.До работа с механичен абкант се допускат лица, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. Преди започване на работата да се провери изправността на: машината, пусковата апаратура и сигурността на предпазните устройства.

3. Да се работи с прибрано работно облекло.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.