Инструкция за безопасна работа с машина за вафли

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. С уреда могат да работят само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
  2. Включвайте уреда само в източник на променлив ток (~), след като сте се убедили, че напрежението на ел.мрежа съответства на указаното на дъното.
  3. Преди да използвате уреда, прочетете внимателно указанията за експлоатация.
  4. Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на етикета с технически данни.
Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар